Varför fungerar vissa grupper bättre än andra? – Intressant läsning

 

Den amerikanske psykologen Will Schutz gjorde på 50-talet en studie åt US Navy för att ta reda på varför vissa grupper fungerade bättre än andra trots samma förutsättningar. Han fann att en grupp genomgår tre huvudfaser under sin utveckling mot enighet och effektivitet.

För att lyckas måste faserna genomgås i en viss ordning:

1. Tillhörighet

Det är här man ställer följande frågor:

·         Vill jag vara med?

·         Får jag vara med?

·         Varför är jag här?

·         Vad kommer att krävas av mig?

I denna fas klargörs regler och struktur och gruppen kan endast komma vidare när alla känner sig accepterade. Här krävs ett tydligt ledarskap för att skapa trygghet och tillhörighet.

2. Rollsökning

I denna fas börjar man leta sin roll. Man jämförs med andra och ledaren behöver vara lyhörd för vem som gör vad och hur. Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter. Gruppen har litet fokus på uppgiften och mer på relationerna, vilket innebär att gruppen inte är speciellt effektiv.

3. Samhörighet

Det är denna fas som vi vill uppnå men alla grupper lyckas inte. Här vet man att man är accepterad och känner sig därför trygg i sin roll. Alla delger varandra idéer, känslor och feedback och man värnar om gruppen, lägger konflikterna på bordet och upptäcker att samarbete ofta leder till bättre resultat än individuellt arbete. Ledarskapet kännetecknas av stöd och delegering och resultatet blir en effektiv och produktiv grupp.

En grupp som nått den tredje fasen kan snabbt falla tillbaka till de tidigare faserna, exempelvis om uppgifterna faller utanför gruppens ram eller om det kommer till en ny gruppmedlem. Men en väl fungerande och mogen grupp kan snabbt återgå till den sista fasen.

FIRO-teorin hjälper oss förstå

Schutz forskning resulterade i FIRO-teorin, Fundamental Interpersonal Relationship Orientation. Skillnader i effektivitet beror på arbetsgruppens inbördes relationer och medlemmarnas sätt att kommunicera.

Jag är övertygad om att vi kan ha nytta av FIRO-teorin i alla olika grupperingar som vi är en del av. Då kan vi lättare uppmärksamma och bättre förstå vad som händer både i en ny grupp, när det tillkommer en gruppmedlem och innan alla funnit sin plats och trygghet.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

2 svar på Varför fungerar vissa grupper bättre än andra? – Intressant läsning

  1. jessy skriver:

    Jag tror precis som du! Intressant!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *