Joharifönstret del 6

Det okända

Det okända fältet innehåller information som är okänd av personen i fråga och som inte heller andra människor känner till. Det kan till exempel handla om känslor, beteenden, attityder, erfarenheter och okända förmågor. Denna information, som ofta är både positiv och användbar, kan antingen ligga nära ytan för vad man vet eller bero på djupare orsaker som påverkar en persons beteende. Yngre och oerfarna personer, samt personer som saknar självförtroende, har oftast ett större okänt fält än äldre och erfarna personer.

Exempel på okänd information och faktorer:

  • Underskattade förmågor eller saker som man aldrig provat att göra, till exempel på grund av brist på möjlighet, uppmuntran, självförtroende eller träning
  • Dolda talanger som personen är omedveten om
  • Rädslor som personen är omedveten om
  • Okända sjukdomar
  • Undertryckta och undermedvetna känslor
  • Beteenden och attityder som härrör från personens barndom

Den här informationen kan medvetandegöras på olika sätt, till exempel genom att man får större självinsikt eller genom andras iakttagelser. Ibland kan det här göras gemensamt på olika kurser eller i gruppsamtal. Dolda och undertryckta känslor som exempelvis härrör från barndomen bör ibland hellre upptäckas i egen terapi.

Information som finns i det okända fältet kan föras över till alla de tre övriga fälten; vilket fält som informationen överförs till beror på vem som upptäcker informationen och hur detta görs.

Återigen är det värt att påpeka att det ibland kan vara känsligt att berätta saker om sig själv för andra, samtidigt som vi har olika lätt för att ta fram information om oss själva som finns i vårt undermedvetna. Var och en måste därför själv dra sina egna gränser. Johari fönster bör inte heller användas i medicinskt syfte, till exempel när det gäller undertryckta känslor från traumatiska upplevelser.

Att upptäcka dolda talanger hos sig själv är ofta inte lika känsligt som att plocka fram dolda känslor. Att ge människor möjlighet att prova nya saker är ofta ett bra sätt att minska det blinda fönstret. Chefer och projektledare kan hjälpa till genom att uppmuntra och ge konstruktiv feedback till sina medarbetare. Ett arbetsklimat som uppmuntrar till självinsikt hjälper ofta människor att nå sin fulla potential, vilket även gör att gruppen som helhet blir mer effektiv och uppnår bättre resultat.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *