Det har regnat en del

Kraftig nederbörd kan leda till översvämningar. Då finns det även risk att vatten från översvämningen läcker in i din brunn. Vid en översvämning kan ämnen och mikroorganismer från omgivande mark spolas ner i grävda och bergborrade brunnar samt i ytvattentäkter.

Ytvattentäkter är känsligast för översvämningar. Men även brunnar kan översvämmas av för mycket vatten. Det gäller främst grävda brunnar. Störst är risken vid skyfall efter långa perioder av torka, när marken är torr och hård och vattnet rinner iväg istället för att sugas upp. Långvarig torka kan också orsaka sprickor i marken. När det väl börjar regna kan sprickorna snabba på bildningen av grundvatten. Men ibland går bildningen av grundvattnet för snabbt. Då hinner inte vattnet självrenas ordentligt och oönskade ämnen kan hamna i grundvattnet.

Risken för inträngning i brunnen vid översvämning kan också öka om marken runt brunnen är vattenmättad. Det kan ske efter långa regnperioder eller vid snösmältning.

Om det varit översvämning där du har din dricksvattenanläggning:

  • Använd inte vattnet till mat och dryck om du misstänker att förorenat vatten har spolats ner i din brunn eller samlats runt ditt ytvattenintag.
  • Använd inte dricksvattnet till dryck och i matlagning om det är tydligt färgat eller har tydligt främmande lukt och smak.

Hur kan jag förebygga?

Om du ska anlägga en ny brunn förebygger du översvämningsskador genom att:

  • Placera brunnen så högt i terrängen som möjligt.
  • Se till att brunnens översta del slutar ett par decimeter ovan mark.
  • Markens lutning runt brunnen leder bort ytvattnet.

Om du har en befintlig grävd eller bergborrad brunn kan du förebygga översvämningsskador genom att:

  • Regelbundet kontrollera att brunnslocket är helt.
  • Skydda locket med en överbyggnad som leder bort vatten från locket.

Om du har en ytvattentäkt kan du minska risken för påverkan genom att:

  • Lägga ytvattenintaget så djupt som möjligt

Koka vattnet

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *